vorige pagina
Startpagina
Jaaroverzicht 2015
volgende pagina

Onder het schuurdak bevond zich een wespennest (hoornaars).'s Winters is zo'n nest verlaten enkan het veilig worden verwijderd. Via de gipsplaat konden we bij het nest komen. Nu is het zaak het net jes te herstellen. Achter de kachel een nieuwe brandwerende plaat geplaatst
In de badkamer een spotje vervangen door een plafonniere
Onkruid verwijderd, toplaag gespit en verteerde koemest aangebracht
Perenboom omgezaagd. Jaren geleden was de ent afgebroken en was alleen de onderstam over.
Gevolg: oneetbare peren en veel afgevallen bladeren.
Vruchtbomenhout brandt prima, Perenboom in stukken en laten drogen.