vorige pagina
La Grande Borne
Naam Cucumis melo
Meloen
Familie Cucurbitaceae
Komkommerfamilie
Categorie (tbv rotatieschema) Vruchtgewassen
Land/Gebied van herkomst Azië
 

De suikermeloen ( Cucumis melo ) is al duizenden jaren bekend in India en Egypte . De Grieken en Romeinen kenden de meloen al. In de 15e eeuw bracht Karel VIII de meloen mee uit Italië. Hendrik IV was dol op meloenen. Onder Lodewijk XIV kweekte la Quintinie , de landbouwkundige van dienst, meloenen in de koninklijke groentetuin en bracht hij tal van verbeteringen aan.

Meloen is een oud cultuurgewas waarin in de loop van de tijd veel is veredeld. Hierdoor is er een grote variatie ontstaan en is het niet makkelijk om de rassen in te delen naar type. Desalnietemin worden er een viertal meloentypen onderscheiden:
Cantaloup-meloenen . De naam is afgeleid van Canteloupe, een gehuchtje in de buurt van Rome, waar deze meloenen in de tuin van de Paus werden geteeld. Ze zijn rond of iets afgeplat van vorm en zijn aan de buitenkant verdeeld in segmenten of bedekt met wratachtige knobbels. Het bekendste ras uit deze categorie is de charentais of cavaillon. Ook het ras Oranje Ananas behoort tot dit type en heeft ook oranje-geel vruchtvlees.

Netmeloenen zijn meloenen met een kurkachtig lichtbruin of wit netwerk op de schil. De schil zelf is glad of gesegmenteerd. De galiameloen is van dit type, heeft smaragdgroen vruchtvlees en komt oorspronkelijk uit Israël.
Gladde meloenen , zoals honing- of suikermeloen. Dit type moet lang rijpen en wordt vooral in de winter aangevoerd. De Honeydew en de Amarillo liso uit Spanje zijn de bekendste.

 
Zaaien :
meloenen vragen een hoge groeitemperatuur. - De zaden worden eind maart, begin april direct in potjes gezaaid, ongeveer 1 cm diep. Neem bijv. een bloempot met turfmolm en scherp zand. Op dit mengsel legt u de zaden met daarover een dun laagje zand. Per gram heb je ongeveer 30-35 zaden. Teveel zaad is geen probleem...zaden van meloen zijn 5 tot 6 jaar kiemkrachtig.
De optimale kiemtemperatuur ligt rond 22-25 ° C, onder de 12 graden kiemen de zaden niet.

Zet de bloempot met zaden boven de radiator. Met een glasplaat of plastic zak erover kiemen de zaden binnen enkele dagen (gemiddelde kiemduur bedraagt 8 dagen).
Zijn de zaadlobben gespreid dan kan je best verpotten en verder opkweken bij 20 graden. Na het 4e - 5e blad de kop reeds uit de plant nijpen.
• Uitplanten :
in een plastic serre plant je 2 weken later uit dan in een glazen serre.
- Uitplanten midden of einde mei met een afstand van 50-60 cm in de rij in een bodem verrijkt met paardenmest.
- de minimum temperatuur van de bodem moet 12 graden zijn. Plant je de meloenen in een koudere grond dan kan je ze beter meteen weggooien. Om de temperaturen op te drijven wordt dikwijls aan de voet van de planten een hoge hoeveelheid paardenmest gelegd. Dit geeft een broei-effect. Ook planten op een heuveltje is zinvol.
- Onder plasticfolie ligt de rijenafstand tussen 1,20 - 1,50 meter, in de rij plant je op 50-60 cm.
- op de bodem wordt dikwijls een mulchfolie gelegd.
- Je kan meloenen op 2 manieren kweken: staand of liggend. In een koude bak zal dat natuurlijk sowieso liggend zijn. In de hobbykas worden de ranken langs een touw omhoog geleid :
 

• Bodem en bemesting :
Meloenen houden van warme, losse en diep bewortelbare grond (diep spitten). Jonge compost en half verteerde stalmest zijn uitstekende materialen. Net voor het planten geef je 60gram / per vierkante meter meststof (12+10+18). Bij het begin van de bloei bijbemesten met 30 g /m2 (12+10+18). Meloenen vragen veel water en humus. Toch opletten met te zwaar bemesten: bladeren en stengels zullen veel te uitbundig groeien.
Zware gronden worden niet zo op prijs gesteld.
Meloenen vragen veel water: wees voorzichtig met koel weder of met koud water. Wortels van meloen zijn nogal gevoelig voor kou en nattigheid.
Meloenen zijn gevoelig voor bodemschimmels. Zorg voor een goede teeltafwisseling. Een andere oplossing is de zgn. groeizak: een zak met een mengsel van turf, potgrond en voedingsstoffen die plat op de grond ligt. De meloenen worden in de zakjes geplant. Vooral bij beroepstelers is deze teeltwijze bijzonder populair. De planten maken geen contact met de grond waardoor het probleem van bodemschimmels kan omzeild worden.

 

•Bevruchting :
Zonder bestuiving, normaal door bijen, kunnen geen vruchten gevormd worden. Om de bijen de gelegenheid te geven het gewas te bezoeken moet je zoveel mogelijk de luchtramen openzetten. We onderscheiden mannelijke en vrouwelijke bloemen:
1. De mannelijke bloemen staan in groepjes van 3 tot 4 bijeen.
2. De vrouwelijke bloemen staan elk afzonderlijk en zijn goed herkenbaar aan het eivormige vruchtbeginsel onderaan de bloem.
De bestuiving door insecten is in de hobbykas niet altijd mogelijk, vooral als het koud weer is kan menselijke hulp noodzakelijk zijn:
• je kan met een fijn penceeltje stuifmeel van de mannelijke bloemen op de stempel van de vrouwelijke bloemen brengen.
• je kan de mannelijke bloem plukken, z´n bloemblaadjes verwijderen en dan met z´n meeldraden en z´n stuifmeel de vrouwelijke bloemen bevruchten zoals te zien is op de tekening rechts.

•2 of 3 keer herhalen tijdens de bloei.

 
• Snoeien :
Naast bemesten is de snoei de belangrijkste teeltmaatregel. Meloenen dragen ALLEEN vruchten aan de zijscheuten die ontstaan !!!
- de hoofdscheut wordt getopt na het 4e-5e blad.
- de daaruit ontwikkelende zijscheuten van de 2e orde worden ongeveer na het 6e blad getopt, andere bronnen spreken om ze reeds hier ook na het 3e-4e blad te toppen. Dan ontstaan er zijscheuten van de eerste orde en dragen de vruchten en worden op 1 à 2 bladeren boven de vrucht getopt.
- Per plant niet meer dan 4 tot 6 vruchten aanhouden
   
• Oogsten :
- meloenen moeten aan de plant rijp worden. Rijp geoogste meloenen zijn ongeveer 3 dagen goed eetbaar. Meloenen waarvan de schil nog groen is maar het vruchtvlees reeds begint te rijpen, kun je 7 à 8 dagen eten na de oogst. Dit doet men vooral bij netmeloenen.
- de meloen is oogstbaar als er een scheurtje ontstaat op de plaats waar de meloen vastzit. Oogsten doe je door de vrucht op de hand te leggen en eventjes naar links en naar rechts te draaien, zonder te trekken. Een rijpe vrucht laat dan makkelijk los.
- een rijpe meloen is herkenbaar aan de verkleuring van de vrucht en vooral aan de steeds sterker wordende geur.
- rijpe vruchten laten zicht aan de onderkant licht indrukken.
- meloenen die in de herfst nog niet rijp zijn, kunnen net als tomaten in het huis narijpen. Het vruchtvlees wordt dan wel zachter, maar niet zoeter

 
Noviteit:

Vierkante watermeloenen
 
 
Suikermeloen, ' Witte Suiker' geeft bijna volmaakt ronde vruchten met een lichte nettekening op de heldergele schil. Het vruchtvlees is groen en heel smakelijk. In ons klimaat moeten meloenen onder glas of plastic geteeld worden, want het is een zeer warmteminnend gewas. Zaaien: vanaf maart, binnenshuis in bloempotten. Vanaf april tot half mei in de kas, bak of tunnel zetten. Plantafstand ca. 1 m . Verwijder alle zijranken van de eerste 80 cm hoofdstengel als ze ca. 10 cm lang zijn. Top de overblijvende zijranken op het eerste blad. Herhaal dit regelmatig bij nieuwe ranken die uit de oksels van de getopte ranken groeien. Laat de bovenste ranken tot 125 cm uitgroeien en top deze dan ook. Voor vruchtzetting moeten de bloemen door insekten bestoven worden. Zet de kas, bak of tunnel daarom regelmatig open. Oogst: van juli tot oktober
Meloenen, 'Magenta F1 hybride' is een verrukkelijke, suikerzoete meloen met oranje vruchtvlees van hoge kwaliteit. Meloenen zijn in ons klimaat niet in de vollegrond te telen. In een platte bak of plastic tunnel gaat het wel. Zaaien: vanaf maart, binnenshuis in bloempotten. Vanaf april tot half mei in de kas, bak of tunnel zetten. De planten groeien fors. Verwijder alle zijranken van de eerste 80 cm hoofdstengel. Doe dit als de zijranken ca. 10 cm lang zijn. Top de overblijvende zijranken op het eerste blad. Herhaal dit regelmatig bij nieuwe ranken die uit de oksels van de getopte ranken groeien. Laat de bovenste ranken tot 125 cm uitgroeien en top deze dan ook. Voor vruchtzetting moeten de bloemen door insecten bestoven worden. Dus de bak of tunnel moet bij goed weer open staan. Oogst: van juli tot oktober.
Meloenen, Ogen. ‘Ogen' is een heerlijke, sappige meloen met groen vruchtvlees. Meloenen zijn in ons klimaat niet in de vollegrond te telen, In een platte bak of plastic tunnel gaat het wel. Zaaien: vanaf maart, binnenshuis in bloempotten. Vanaf april tot half mei in de bak of tunnel zetten. De planten groeien fors. Verwijder alle zijranken van de eerste 80 cm hoofdstengel. Doe dit als de zijranken ca. 10 cm lang zijn. Top de overblijvende zijranken op het eerste blad. Doe dit ook met nieuwe zijranken die regelmatig uit de oksels van de getopte zijranken groeien. De bovenste zijranken tot zo'n 1,25 meter laten doorgroeien, dan deze ook toppen. De bloemen moeten door insekten bestoven worden, anders krijgt u geen vruchtzetting. Dus de bak of tunnel bij goed weer open staan. Oogst: van juli tot oktober.
Meloenen, 'Oranje Ananas' is een verrukkelijke, zoete meloen met oranje vruchtvlees. Meloenen zijn in ons klimaat niet in de vollegrond te telen. In een platte bak of plastic tunnel gaat het wel. Zaaien: vanaf maart, binnenshuis in bloempotten. Vanaf april tot half mei in de kas, bak of tunnel zetten. De planten groeien fors. Verwijder alle zijranken van de eerste 80 cm hoofdstengel. Doe dit als de zijranken ca. 10 cm lang zijn. Top de overblijvende zijranken op het eerste blad. Herhaal dit regelmatig bij nieuwe ranken die uit de oksels van de getopte ranken groeien. Laat de bovenste ranken tot 125 cm uitgroeien en top deze dan ook. Voor vruchtzetting moeten de bloemen door insecten bestoven worden. Dus de bak of tunnel moet bij goed weer open staan. Oogst: van juli tot oktober.
Watermeloenen, Red Moon F1 hybride. Dit zaad is geteeld, geschoond en gecontroleerd door Nunhems Zaden. ' Red Moon ' is een exclusief Nunhems kwaliteitsproduct. 'Red Moon F1 hybride' is en heerlijke, sappige meloen met rood vruchtvlees. Meloenen zijn in ons klimaat niet in de vollegrond te telen. In een platte bak of plastic tunnel gaat het echter uitstekend. Zaaien: vanaf maart, binnenshuis in bloempotten. Vanaf april tot half mei in de bak of tunnel zetten. De planten groeien fors. Verwijder alle zijranken van de eerste 80 cm hoofdstengel. Doe dit als de zijranken ca. 10 cm lang zijn. Top de overblijvende zijranken op het eerste blad. Doe dit ook met nieuwe zijranken die regelmatig uit de oksels van de getopte zijranken groeien. De bovenste zijranken tot zo'n 1,25 meter laten doorgroeien, dan deze ook toppen. De bloemen moeten door insecten bestoven worden, anders krijgt u geen vruchtzetting. Dus de bak of tunnel moet bij goed weer open staan. Oogst: van juli tot oktober