vorige pagina
La Grande Borne
Naam Vicia faba
Tuinboon
Familie Fabaceae
Vlinderbloemen
Categorie (tbv rotatieschema) Peulvruchten
Land/Gebied van herkomst Middellandse-Zeegebied
 

De tuinboon ( Vicia faba ) is een plant die behoort tot de vlinderbloemigen ( Fabaceae , synoniem: Papilionaceae). Ook de veldboon en de paardeboon behoren tot dezelfde soort en worden voor veevoer geteeld.

Tuinbonen worden al zeer lang verbouwd en werden al in 6000 v.Chr. in het Middellandse-Zeegebied gegeten. De zaden waren toen echter nog vrij klein en zijn voor het eerst gevonden bij archeologische opgravingen bij Nazareth in Israël. In Europa wordt al voor 1492 melding gemaakt van de tuinboon
 
Zaaien
Voor de vroegste teelten wordt voorgezaaid onder koud glas.
Tuinboon kiemt vanaf 5 graden en kan lichte vorst verdragen. Vanaf eind januari kan u voorzaaien in potjes, op een zaaibed in de koude bak, of in een verplaatsbare kist of bloembak met minimum 10 cm grond in. Druk de bonen een of twee centimeter in de grond en breng er drie centimeter grond op. Er mag inderdaad diep gezaaid worden, ook bij ter plaatse zaaien.
Afharden

Voorgezaaide tuinboon moet op een koele (10- 12°C )en lichtrijke plaats geteeld worden om korte, gedrongen planten te bekomen. Vooraleer uit te planten moet er afgehard worden. Dit betekent enkele dagen bij goede weersomstandigheden overdag buiten zetten (of de koude bak openen). En wanneer de weersomstandigheden het toelaten ook eens ‘s nachts buiten laten staan. Na een tiental dagen kunnen de planten dan op het plantbed worden uitgezet.
Uitplanten
Als de plantjes zo'n 10 centimeter hoog zijn wordt er in maart (van zodra de grond bewerkbaar is) uitgeplant. Naast het klassieke éénrijensysteem (70 x10) kunt u ook uitplanten op dubbele rijen met een tussenafstand van 20 en een zaaiafstand van 20. Tussen de dubbele rijen zit 60-70.
   

Grondsoort
Tuinboon doet het goed op veel verschillende grondsoorten . Ook armere gronden zijn geschikt. Zware, maar goed gedraineerde, gronden geven de grootste oogst, lichte gronden zijn meer geschikt voor de vroege teelten. (Dit is voor veel teelten zo)
Meer bemesting
Tuinboon mag, in tegenstelling tot andere peulgewassen, toch wat bemest worden. Geef tien liter compost per m² of strooi 40 g/m² samengestelde meststof (samenstelling ongeveer 12+12+18). De ideale pH voor tuinbonen is hoog en schommelt tussen 7-7,5, deze waarden zijn dan ook niet altijd haalbaar. Tijdig bekalken is voor tuinboon wel aan te raden.

 

zwarte bonenluis op tuinboon

Tuinbonen kunnen veel last van de zwartebonenluis hebben. De luis is het eerste in de toppen van de planten te vinden en verspreidt zich daaruit verder over de plant en de peulen. Volkstuinders verwijderen daarom vaak de toppen van de planten voordat er luis in komt. Dit is veelal niet voldoende. Een goede, biologische manier, om zwarte bonenluis te voorkomen is het om en om planten van rijen tuinbonen met rijen dille.

 

Chocoladevlekkenziekte op tuinboon

Bij de late teelt, veelal voor de verwerkende industrie, kan topvergelingsvirus dat bladrol veroorzaakt en bonenscherp-mozaïekvirus dat mozaïek-symptomen geeft, de planten ernstig aantasten. Topvergeling wordt door bladluizen overgebracht van luzerne op erwten en tuinbonen. Topvergeling komt het meeste voor in het zuiden, zuidwesten en Flevoland.
 
     
     
 
Tuinbonen, ‘Witkiem' is een zeer bekend, rijkdragend tuinbonenras. Het geeft 4 à 5 grote bruinkokende bonen per peul die lekker smaken. De specifieke tuinboonsmaak wordt veroorzaakt door looizuur dat ook het bruin worden tijdens het koken tot gevolg heeft. Zaaien: onder glas in januari en dan begin maart uitplanten in de vollegrond of: van maart tot half april direct in de vollegrond. Zaai of plant in de vollegrond op regels met 80 cm tussenruimte en zet de zaden 10 cm van elkaar in de rij. Tuinbonen hebben al snel te lijden van zwarte luis aantasting. Die kunt u bestrijden door te spuiten met bij voorkeur een biologisch beschermingsmiddel of door de toppen uit de planten te knijpen zodra ze volgroeid zijn en gaan bloeien. Gebruik vooral geen verse stamest. Oogst: afhankelijk van de zaaitijd vanaf eind juni tot begin augustus. Tip: enkele rijen dille tussen de bonen zaaien helpt ook beschermen tegen de zwarte luis. Geschikt voor invriezen.