vorige pagina
La Grande Borne
Naam Cichorium intybus var, foliosum
Witlof
Familie Asteraceae
Composietenfamilie
Categorie (tbv rotatieschema) Wortelgewassen
Land/Gebied van herkomst De wilde plant komt voor in Europa, Noord-Afrika en
West-Azië
 
Vroeger werden bladeren en wortels als veevoeder  gebruikt, in de zestiende eeuw ontdekte men dat men  de wortel ook als koffiesurrogaat kon gebruiken  (cichorei). Heel wat bedrijven in België en Nederland  legden zich toe op het drogen en branden van  cichorei ten behoeve van surrogaatkoffie.
Nog later rond 1830 ontdekte men bij toeval dat ingekuilde wortels eetbare kroppen vormden. Vroeger was witlof een echte wintergroente. Nu is witlof bijna het gehele jaar verkrijgbaar alg gevolg van hydroteelt.

Witlof is een tweejarig gewas dat tot dezelfde plantenfamilie behoort als andijvie, sla en de paardebloem. Het is een langedagplant de groei neemt dus af vanaf oktober.
 

Als u witlof zaait, krijgt u eerst groene planten. Nadat het loof is afgestorven en daarna is afgesneden groeien in de donkerte van de witlofkuil of afgedekte bak op de wortels ('pennen') de lekkere eetbare witte kroppen.

Zaaien omstreeks eind mei in plantgeulen, die 35 cm van elkaar liggen. Om rechte wortels te krijgen het zaaisel uitdunnen tot 10 cm onderlinge afstand tussen de plantjes.

Vóór het invallen van de vorst (okt.nov.) afhankelijk van het ras de héle plant rooien en indien mogelijk enkele dagen buiten laten liggen, opdat het blad, voordat het afgesneden wordt, volledig kan afsterven. Zodoende kan het aanwezige reservevoedsel in de wortels terugkomen, om straks krop te kunnen vormen. Wel de wortels afdekken tegen zon of vorst. Denk om muizen! Als het loof is afgestorven wordt dit op 2 cm boven de wortel afgesneden.


Witlofwortels voor de 'trek' worden opgeslagen bij 0-3°C, bijv. in een kelder.Vóór het inkuilen worden de wortels op gelijke hoogte afgesneden aan de onderkant. Afhankelijk van de soort kan men witlof 'trekken' in een kuil buiten in de tuin (of in de bak) òf in een kist of plastic bak zonder dekgrond binnenshuis. De witlofkuil is ca. 20 cm diep, de bodem goed losgemaakt. Daarin worden de wortels rechtop gezet, op gelijke hoogte. Tussen de wortels wordt aarde of compost gebracht en met water ingespoeld.


De kroppen worden afgedekt met minstens 10 cm losse grond. Tegen de vorst de kuil afdekken met stro en/of takken en droog blad. Voor de 'trek' binnenshuis zijn veel mogelijkheden: in een emmer, pot of bak, gevuld met vochtige aarde, zand , compost of turfstrooisel, kan telkens een aantal wortels op lengte bijgesneden en ingekuild worden.
Zo'n witlof-bak moet wel zeer donker staan, anders wordt het loof groen! Bij een 'trektemperatuur' van ca. 16° C is het lof na 4-5 weken oogstbaar.


 

 

 

 

   

 
 
‘Focus’ is voor de teelt met en zonder dekgrond. Zaaien: vanaf half mei in de vollegrond. Regelafstand 35 cm. In de regel (of rij) uitdunnen op 15 cm afstand (het teveel aan planten wegnemen). Rooi de wortels vanaf eind augustus (voor een vroege ‘trek’) tot en met half november. Snij het blad eraf (1-2 cm boven de wortelkop). Laat de wortels een paar dagen liggen om in te drogen. Teelt met dekgrond: zet de wortels naast elkaar rechtop in een kuil (bodem 15-20 cm diep). Bedek met 10 cm grond. Teelt zonder dekgrond: zet de wortels in kistjes met 10 cm grond in bv. een donkere kelder. Dek af met zwart folie. Er mag geen licht bij komen. Tweemaal per week watergeven. Beste temperatuur: 16 graden  C.
Oogst: van oktober tot eind januari. Bij teelt zonder dekgrond: ca. 4 weken na opzet van de ‘trek’.
Hollandse Middelvroeg is een witlof die ingekuild de beste kroppen levert. Uitstekende kwaliteit. Zaaien: vanaf half mei (niet eerder!) tot juni. Op regels (of rijen) die 35 cm uit elkaar liggen. Na opkomst uitdunnen tot 15 cm in de rij (het teveel aan planten wegnemen). Regelmatig water geven. Er ontstaat veel groen blad en ondergronds penvormige wortels. Die wortels rooit u in de periode half oktober-november. Snij op 1-2 cm boven de worteltoppen het blad af en leg de wortels een paar dagen op een hoop te drogen (bedek ze met het afgesneden blad). Graaf een kuil (25 cm diep) en zet daar de wortels naast elkaar in met de koppen naar boven (te lange wortels van onderen afsnijden). Bedek het geheel met ca. 10 cm grond. Tegen vorst nog een toplaag van blad o.i.d. aanbrengen. Oogst: van februari-april (als de grond niet bevroren is). Op de wortels zijn dan onder de grond mooie witte, forse kroppen gegroeid.
'Rinof’ is een exclusief Nunhems kwaliteitsproduct. ‘Rinof’ is voor de teelt zonder dekgrond. Nauwelijks gevoelig voor ‘bruine pit’. Zaaien: vanaf half mei tot juni in de vollegrond. Regelafstand 35 cm. In de regel (of rij) uitdunnen op 15 cm afstand (het teveel aan planten wegnemen). Rooi de wortels vanaf half oktober of later, in ieder geval voordat de vorst invalt. Snij het blad eraf (1-2 cm boven de wortelkop). Laat de wortels een paar dagen op het veld liggen om in te drogen. Daarna kunt u de wortels heel lang (in het donker) bewaren bij 2 à 3°C en naar behoefte een ‘trek’ opzetten. Zet voor kropvorming de wortels rechtop naast elkaar in kistjes met 10 cm grond in bv. een donkere kelder. Dek af met zwart folie. Er mag geen licht bij komen, anders worden de kroppen groen. Tweemaal per week water geven. Temperatuur 16°C. Trekperiode: januari-april. Oogst: ca. 4 weken na het opzetten in kistjes